Zarys Historii Parafii E – A w Zgierzu

Zarys Historii Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zgierzu

Spis treści

Wstęp.

Rozdział I  Opracowanie obejmujące pierwszy okres organizowania życia kościelnego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w połowie XIX w.

Rozdział II  Ksiądz Ernest Wilhelm Bursche. Życie i działalność.

Rozdział III  Działalność parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zgierzu, w latach 1905 – 1939 oraz jej proboszczów: ks. Pastora Karola Seriniego i ks. Pastora Aleksandra Falzmanna.

Rozdział IV  Powojenne czterdziestolecie dziejów Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zgierzu. Lata 1945 – 1999 (1984).

Rozdział V  Opis nieruchomości parafialnych

Rozdział VI  Głos w dyskusji o początkach Parafii

Aneksy – Napisy na tablicach marmurowych umieszczonych w kościele :

1. Spis duszpasterzy zgierskich.

2. Tablica poświęcona pamięci ks.Aleksandra Falzmanna.

3. Tablica poświęcona organizatorom życia parafialnego po 1948r.