Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu – Wstęp

Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu

Wstęp

W czerwcu 1997 r. minęła 25 rocznica wybudowania nowego kościoła ewangelickiego p.w. Opatrzności Bożej w Zgierzu oraz 175 rocznica początków tworzenia się na ziemi zgierskiej życia religijnego ewangelików.

Z tej doniosłej okazji rodziła się myśl opracowania i wydania publikacji, która by ukazywała dzieje historyczne kościoła na przestrzeni prawie dwóch wieków (XIX i XX). Pomysłodawcą i inicjatorem był ks. mgr Marcin Undas – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu.

Zamierzeniem autorów było stworzenie zarysów historii organizacji życia parafii ewangelickiej w Zgierzu oraz przedstawienie życia i działalności duszpasterskiej kolejnych proboszczów kościoła.

Podstawą źródłową niniejszego opracowania są wspomnienia żyjących ewangelików, dokumenty a także artykuły i monografie dotyczące wspólnoty ewangelickiej na ziemiach polskich.

Niniejsza praca nie stanowi pełnego kompendium wiedzy o historii parafii ewangelicko – augsburskiej w Zgierzu. W zamyśle autorów jest to raczej początek dyskusji na ten temat. Jesteśmy jednak przekonani, że przybliży ona szerszemu gronu Czytelników historię kościoła i wspólnoty ewangelicko – augsburskiej.

Pragniemy, aby praca niniejsza stała się dla przyszłych pokoleń ewangelików obrazem życia ich przodków, a historię kościoła ewangelickiego w Zgierzu utrwaliła i ocaliła od zapomnienia.

Oddajemy tę niewielką książkę do rąk szerszemu gronu osób poszukujących tego rodzaju informacji w nadziei, że pomoże ona lepiej poznać historię kościoła ewangelickiego w Zgierzu, a także zdobędzie uznanie i akceptację zainteresowanych.

W imieniu kolegium redakcyjnego

mgr Danuta Niewiadomska