Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu – Anex 3

Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu

Napisy na tablicach marmurowych umieszczonych w kościele:

Organizatorzy życia religijnego
Ewangelików Zgierskich
W latach powojennych od roku 1948
WŁODZIMIERZ ERNST
ŁUCJA FALZMANN PAWEŁ RIEDEL
RUDOLF HILL HELENA SCHULZ
KS. KAROL KOTULA 2,5 cmARTUR SCHWARZ
Dla uczczenia 175 lecia
Działalności parafii
Oraz 25 rocznicy poświecenia kościoła
Zgierz dn. 14.06.1997 wdzięczni parafianie
„na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie,
ja zwyciężyłem świat.”
Ew. Św. Jana 16,33