Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu – Anex 2

Historia Artykuły

Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu

Napisy na tablicach marmurowych umieszczonych w kościele:

Ś.P.
ks. ALEKSANDER FALZMANN
Proboszcz Parafii Ewangelicko- Augsb.
1920-1939
Radca Konsystorza 1938 -1939
Zginaj za wierność Ewangelii i Ojczyźnie
W obozie koncentracyjnym w Dachau
4V1942 w wieku 55 lat
W 50 rocznicę zbombardowania kościoła
Tablicę te ufundowała Zgierska Parafia
Ewangelicko-Augsburska 3IX 1989
Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem,
wiarę zachowałem
2 Tym.4,7