Zarys Historii Parafii E-A w Zgierzu – Anex 1

Zarys Historii Parafii E-A w Zgierz

DUSZPASTERZE
PARAFII EWANGELICKO – AUGSBURSKIEJ
W ZGIERZU

ks. Henryk Bando – prob. 1824 – 1865
ks. Ernest Bursche – prob. 1865 – 1904
ks. Karol Serini – prob. 1905 – 1919
ks. Aleksander Falzmann – prob. 1920 – 1939
ks. Alfred Zundel – adm. 1939 – 1941
ks. Edmund Kneifel – adm. 1941 – 1945
ks. Karol Kotula – adm. 1948 – 1951
ks. Ryszard Małłek – adm. 1952 – 1954
ks. Waldemar Gastpary – adm. 1954 – 1958
ks. Mariusz Werner – prob. 1958 – 1987
ks. Marcin Undas – prob. od 1987
„pamiętajcie na wodzów waszych”
hebr. 13,7