Otwarcie punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy przy agendzie ONZ

W dniu 20.06.2022 w Zgierzu przy ul. Długiej 33 nastąpiło otwarcie punktu Pomocy Uchodźcom przy agendzie ONZ ds. uchodźców. Punkt przy ul. Długiej jest piątym z sześciu punktów, której partneruje LWF (Światowa Federacja Luterańska). Na spotkaniu pojawili się zaproszeni goście: przedstawiciele MOPS, Straży Miejskiej, LWF, oraz lokalne media. Spotkanie rozpoczął ks. Wojciech Rudkowski przeczytaniem fragmentu psalmu. Kilka słów o całym projekcie powiedział Pan Andrzej Kosno – koordynator projektu na Polskę. Wyjaśnił jakie są główne założenia: uchodźcy, potrzebujący materialnego wsparcia rejestrują się w systemie UNHCR (agenda ds. uchodźców ONZ) po czym, po kilku dniach otrzymują sms-em kod BLIK dzięki któremu mogą podjąć pieniądze z bankomatu. Wartość pomocy to 710 zł na głowę rodziny i 610 zł na pozostałych członków (max. 4 osoby w rodzinie). Pomoc jest krótkoterminowa i trwa 3 miesiące. Ks. dr Marcin Undas zakończył spotkanie modlitwą.