Plan nabożeństw

P L A N   N A B O Ż E Ń S T W

Parafii  E w a n g e l i c k o – A u g s b u r s k i e j

w  Z G I E R ZU

Czerwiec 2018

HASŁO MIESIĄCA

Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym , aniołów gościli. Hbr 13,2

03.06.2018 r.1 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16

10.06.2018 r.2 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo słowa Bożego

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11,28

17.06.2018 r.3 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo Słowa Bożego

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łk 19,10

23.06.2018 r.Koncert z okazji 46 rocznicy

poświęcenia kościoła Opatrzności Bożej

Godz. 18.00 Koncert w wykonaniu Chórów:

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bażanowicach
oraz Ewangelickiego Chóru Concordia ze Zgierza


24.06.2018 r.4 Niedziela po Trójcy Świętej 4

Godz. 10.00 Nabożeństwo jubileuszowe
z okazji 46 rocznicy poświecenia kościoła Opatrzności Bożej w Zgierzu

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

 

Próby chóru parafialnego w środy godz.1800

Słowo- 5-cio minutowa audycja Kościołów Chrześcijańskich Regionu Łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej – w każdą niedzielę
o godz. 6.45, na falach Radia Łódź; 99,2 MHz.

Mityngi AA w piątek o godz.18.00

Serdecznie zapraszamy