Plan nabożeństw

P L A N  N A B O Ż E Ń S T W

Parafii E w a n g e l i c k o – A u g s b u r s k i e j

w Z G I E R ZU

Grudzień 2022

HASŁO MIESIĄCA

Będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko,
i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
Iz 11,6

Rekolekcje Adwentowe

poprowadzi ks. Marek Michalik prob. Parafii EA w Wiśle Czarne

2.12.2022 piątek godz. 17.30 do 19.00

3.12.2022 sobota godz. 17.00 do 20.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na Fb lub sms’em pod nr 796 535 590

04.12.2022 r.2 Niedziela w Adwencie

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28

11.12.2022 r. – 3 Niedziela w Adwencie

Godz. 10.00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmogący przychodzi w mocy. Iz 40,3.10

18.12.2022 r.4 Niedziela w Adwencie

Godz. 15.30 Nabożeństwo Słowa Bożego – Adwentówka

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Flp 4,4

24.12.2022 r.Wigilia Narodzenia Pańskiego

Godz. 17.00 Nabożeństwo Słowa Bożego

Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Łk 2, 10b-11

25.12.2022 r.1 Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

01.01.2023 r.Nowy Rok

Godz. 17.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę. J 3,37

Próby chóru parafialnego w czwartki godz.20.00

Godziny Biblijne w środy 7,14,21 XII o godz.18.00

Słowo- 5-cio minutowa audycja Kościołów Chrześcijańskich Regionu Łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej – w każdą niedzielę o godz. 6.50, na falach Radia Łódź; 99,2 MHz.

 

4.12.2022, godzina 8:00 | Polskie Radio pr. II
Nabożeństwo – 2. niedziela adwentowa (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

11.12.2022, godzina 8:00 | TVP Kultura
Nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim w Poznaniu.

17.12.2022, godzina 19:15 | Polskie Radio pr. I Kościoły w Polsce i na świecie (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

18.12.2022, godzina 8:00 | Polskie Radio pr. II
Nabożeństwo – 4. niedziela adwentowa (Kościół Ewangelicko-Reformowany)

24.12.2022, godzina 7:40 | Polskie Radio pr. II
Pięć minut nad Biblią (Kościół Ewangelicko-Reformowany)

24.12.2022, godzina do ustalenia | Polskie Radio pr. II
Nabożeństwo – Wigilia Bożego Narodzenia (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

25.12.2022, godzina 8:00 | TVP Kultura
Nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim w Żyrardowie.

31.12.2022, godzina 19:15 | Polskie Radio pr. I
Kościoły w Polsce i na świecie (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

Serdecznie zapraszamy