Plan nabożeństw

P L A N    N A B O Ż E Ń S T W

Parafii   E w a n g e l i c k o  –  A u g s b u r s k i e j

w  Z G I E R Z U

Listopad 2018

HASŁO MIESIĄCA

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.                                                                                                                Obj. 21,2

 

04.11.2018 r.23 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, (…) jemu niech będzie cześć i moc wieczna.

                                                                                                                                             1 Tm 6,15b.16

 

11.11.2018 r.3 Niedziela Przed Końcem Roku Kościelnego

Godz. 10.00 Nabożeństwo Słowa Bożego
Święto Odzyskania Niepodległości

Oto teraz dzień łaski, oto teraz dzień zbawienia                                                                          2 Kor 6,2b

 

17.11.2018 r.Koncert Jubileuszowy
z okazji 70 lat działalności Ewangelickiego Chóru „Concordia”

Godz. 17.30

 

18.11.2018 r.Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

Godz. 10.00 Nabożeństwo w Łodzi z okazji 90 rocznicy poświęcenia
kościoła św. Mateusza w Łodzi
. Łódź ul. Piotrkowska 283.

My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym.                                                          2 Kor 5,10

Godz. 16.30 Koncert Szkoły Muzycznej

 

25.11.2018 r.Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego

Niedziela Wieczności

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.                                                                Łk 12,35

 

Próby chóru parafialnego – czwartek o godz. 2000

Słowo- 5-cio minutowa audycja Kościołów Chrześcijańskich Regionu Łódzkiego zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej – w każdą niedzielę
o godz. 6.45, na falach Radia Łódź; 99,2 MHz.

Mityngi AA w piątki o godz.18.00 za wyjątkiem dni świątecznych

Serdecznie zapraszamy