Plan nabożeństw

P L A N     N A B O Ż E Ń S T W

Parafii  E w a n g e l i c k o – A u g s b u r s k i e j

w  Z G I E R ZU

 

Sierpień 2018

HASŁO MIESIĄCA SIERPNIA

Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 1 J 4,16

05.08.2018 r.10 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33,12

12.08.2018 r.11 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym laskę daje. 1 P 5,5

19.08.2018 r.12 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. Iz 42,3

26.08.2018 r.13 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo Słowa Bożego

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. Mt 25,40

02.09.2018 r.14 Niedziela po Trójcy Świętej

Godz. 10.00 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Ps 103,2

Słowo- 5-cio minutowa audycja Kościołów Chrześcijańskich Regionu Łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej – w każdą niedzielę
o godz. 6.45, na falach Radia Łódź; 99,2 MHz.

Serdecznie zapraszamy