Dojazd do Parafii

Dojazd do Parafii z krajowej trasy 71 Łowicz, Warszawa

Wjechać do Zgierza Przejechać pod wiaduktem kolejowym, następnie najpierwszych światłach w prawo( w ul. Stefana Cezaka ) na następnym skrzyżowaniu znowy w prawo ( w ul. Sz. Rembowskiego ) i na następnym skrzyżowaniu w lewo (ul. Spacerowa )

Dojazd do Parafii z krajowej trasy 1, E75 Katowice – Toruń, Gdańsk

Jadąc z Katowic (z południa)

Wjechać do Zgierza ( ulicą Łódzką ), przejechać pod wiaduktem kolejowym, następnie na trzecich światłach w prawo( w ul. 3 Maja ) (przy Mc Donaldzie)dalej jechać prosto (przejechać przez torowisko tramwajowe na wprost (drugie skrzyżowanie )następnie na czwartym skrzyżowaniu skręcić w lewo( w ul. Stefana Cezaka ) przejechać skrzyżowanie z światłami na wprost i na następnym skrzyżowaniu w prawo ( w ul. Sz. Rembowskiego ) i na następnym skrzyżowaniu w lewo (ul. Spacerowa )

Dojazd do Parafii z krajowej trasy 1, E75 Katowice – Toruń, Gdańsk

Jadąc z – Torunia, Gdańska (z północy)

Wjechać do Zgierza ( ulicą Ozorkowską ), przejechać pod wiaduktem kolejowym, jechać cały czas prosto następnie na trzecich światłach w lewo ( w ul. 3 Maja,przy Mc Donaldzie) dalej jechać prosto (przejechać przez torowisko tramwajowe na wprost (drugie skrzyżowanie ) następnie na czwartym skrzyżowaniu skręcić w lewo( w ul. Stefana Cezaka ) przejechać skrzyżowanie z światłami na wprost i na następnym skrzyżowaniu w prawo ( w ul. Sz. Rembowskiego ) i na następnym skrzyżowaniu w lewo (ul. Spacerowa)

UWAGA !!! – Większość GPS-ów błędnie wskazuje ulicę Spacerową nr 2 Pomiędzy blokami nr 1 i 3