Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu

W sierpniu 2017 roku w związku z rocznicą 500-lecia Reformacji, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu przeprowadziła badania archeologiczne placu pokościelnego pod kierunkiem dr Piotra Świątkiewicza pracownika Muzeum Miasta Zgierza. Konsultantem tych prac był dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. nadzw. PŁ. W wyniku wspólnych rozmów ustalono, że działka z reliktami świątyni jest interesującym tematem projektu semestralnego i warto się takiego zadania podjąć. Studenci Politechniki w sobotę dnia 14 października 2017 zapoznali się z miejscem, na którym znajdował się kościół i do początku grudnia opracowali projekty zagospodarowania placu w ramach zajęć prowadzonych pod kierunkiem dr inż. arch. M. Bednarkiewicz, dr inż. arch. M. Grymina, dr hab. inż. J. Salma, mgr inż. arch. F. Tomaszewskiego i dr hab. inż. arch. B. Walczaka. Parafianie mogli zapoznać się z 47 projektami w marcu 2018 roku, a w dniu 5 kwietnia piętnastoosobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Radę Parafialną dokonała wyboru i przyznała I i II nagrodę oraz trzy wyróżnienia.

Uroczystość przekazania dyplomów i nagród przyznanych przez Komisję Konkursową dla studentów Politechniki Łódzkiej z Instytutu Architektury i Urbanistyki, którzy wzięli udział w Konkursie Studenckim na zagospodarowanie placu pokościelnego w Zgierzu, ul. Długa 36, odbyła się w czwartek dnia 26 kwietnia 2018 roku o godz.19.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Opatrzności Bożej w Zgierzu ul. Spacerowa 2.

Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie: Patrycja Stasiak i Adam Krawiec

Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Alicja Jakubowska i Kacper Koman

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały zespoły w składzie:

– Anna Barancewicz i Paulina Pawlata

– Diana Kucińska i Adrian Chmielewski

– Katarzyna Tomczak i Agnieszka Glapińska.

Relację z wydarzenia zamieściła Telewizja Centrum Zgierz w wiadomościach z dnia 30.04.2018 http://www.centrum.zgierz.pl/  oraz dodatek do Expresu Ilustrowanego Bliżej Ciebie z 28.04.2018 r.

Z wyrazami szacunku

Ks. dr Marcin Undas