Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zgierzu otrzymała w ramach zadania pt.: „Pielęgnacja drzewostanu na terenie cmentarza parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zgierzu przy ul. Spacerowej 2” dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 31 500,00 zł. Umowa została podpisana  dnia 11.12.2012 r. Parafia EA w Zgierzu zainwestowała w projekt 17 250,00 zł, łączny koszt wyniósł 48 750,00 zł. Prace zostały wykonane przez  Firmę: USŁUGI OGRODNICZE „SEQUOIA” WOJCIECH WITASZEK z Łodzi  do kwietnia 2013 r. Kwota dotacji przeznaczona została na wykonanie pielęgnacji drzewostanu rosnącego na cmentarzu parafialnym. Poprzez wycięcie suchych i chorych gałęzi poprawiony został stan zdrowotny 195 drzew, skorygowana została statyka niektórych drzew oraz zwiększone bezpieczeństwo ludzi i mienia.

xmu 1.10.2014