Badania archeologiczne pozostałości fundamentów kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zgierzu

Badania archeologiczne pozostałości fundamentów kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zgierzu

Pierwszy kościół ewangelicki w Zgierzu zaprojektował w 1824 roku Bonifacy Witkowski. Budowy podjął się i rozpoczął ją na wiosnę 1825 roku Johann Lebelt . Kościół został poświęcony 10 września 1826 roku przez radcę Konsystorza ks. Karla Laubera z Warszawy w asyście ewangelickiego proboszcza zgierskiego ks. Henryka Bando, proboszcza Rudy Bugaj ks. Friedricha Georga Tuve, proboszcza Ozorkowa ks. Karla Friedricha Haberfelda i kaznodziei misyjnego z Piotrkowa Trybunalskiego Ludwiga Hoffa.

Kościół był centrum duchowym Parafii przez 113 lat. Został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie 3 września 1939 roku. Mury zostały rozebrane w czasie wojny

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy Parafia starała się o budowę nowego kościoła, nie otrzymała zgody na postawienie go na miejscu zburzonego kościoła. Został wybudowany przy cmentarzu parafialnym.

 

W roku obchodów 500 lat Reformacji Parafia EA w Zgierzu postanowiła dokonać badań archeologicznych na placu pokościelnym znajdującym się w centrum miasta. Projekt ten został wsparty finansowo przez Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Badaniami kierował pracownik Muzeum Miasta Zgierza dr Piotr Świątkiewicz. W lipcu 2017 r. zostały przeprowadzone wstępne badania nieinwazyjne georadarem. W miesiącu sierpniu 2017 r. odkryto warstwy ziemi zasłaniające podwaliny fundamentów kościoła. Zakres prac pokazują zdjęcia z drona. Po wykonaniu dokumentacji stanu wykopalisk, teren został pokryty ziemią. Efekt prac archeologicznych będzie podstawą do opracowania koncepcji upamiętnienia miejsca w którym było głoszone Słowo Boże i gdzie uwielbiano Boga modlitwami i pieśniami.

x MU

Zgierz 25.09.2017 r.