22-29.07.2012 TE Zelów 2012

Zapraszamy na Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie od niedzieli 22.07.2012 do niedzieli 29.07 2012

którego hasłem jest „Tu chodzi o miłość”

 

 rozpoczęcie 22.07.2012 r. – Święto Kościoła w Centrum Polski godz. 11.00 – Nabożeństwo na otwarcie TE w Zelowie

Zelów, ul. Sienkiewicz 14a (tel. 44 634 20 60)

Więcej informacji