27.05.2012 Przybysze. Zarys historii rodziny Falzmannów

W dniu 27.05.2012 r. po nabożeństwie w kościele odbyła się prezentacja przygotowana przez panią Joannę Korsan p.t.

„Przybysze. Zarys historii rodziny Falzmannów”